Winkelwagen
€ 0,00 - excl. verzendkosten

Recent toegevoegd

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Spelvoorwaarden Echte Helden Lezen winactie

1. Algemeen

1.1  Deze spelvoorwaarden van Echte Helden Lezen, hierna aangeduid als EHL Koningsweg 66, 5211 BN te 's-Hertogenbosch, zijn van toepassing op winacties die door EHL eventueel in samenwerking   met derden, worden georganiseerd. Echte Helden Lezen is een initiatief van Blink Media B.V. in samenwerking met partners Sanoma Media Netherlands B.V. en Hearst Magazines Netherlands B.V. ter stimulering van lezen.

1.2 Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders, voogd of wettelijk vertegenwoordiger om mee te doen met de winactie.

1.3 Meedoen met de Winactie kan tot en met 31 oktober 2019.

1.4 Blink Media behoudt zich het recht voor om de Winactie zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze de verplichting te hebben tot een schadevergoeding aan de Deelnemers.

1.5 Met vragen of opmerkingen over de spelvoorwaarden of winacties kan contact opgenomen worden met Blink Media via echtehheldenlezen@blink.nl

2. Deelname

2.1 De Winactie bestaat uit het inzenden van het antwoord op de woordzoeker in het Echte Helden Lezen boekje. Daarnaast moet de deelnemer gegevens achterlaten die bestaan uit naam, e-mail en telefoonnummer. De gegevens worden enkel gebruikt voor communicatie rondom de winactie.

2.2 Deelnemers dingen alleen mee naar een prijs indien aan alle onderdelen van de Actie als beschreven in artikel 2.1 is voldaan.

2.3 EHL heeft het recht om een deelnemer van een winactie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

2.5 EHL kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

3. Prijs

3.1 Indien Deelnemers voldoen aan de voorwaarden uit de Spelvoorwaarden, maken zij kans op een van de drie Cortina U4 Mini kinderfietsen.

3.2 Winnaars kunnen kiezen uit een Cortina meisjes- of jongensfiets model U4 Mini met wielmaat 24 of 26 inch. Keuze o.b.v. beschikbaarheid. 3.2 De Winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht per e-mail.

3.4 De aanwijzing van de winnaar(s) van de Prijzen uit de Deelnemers geschiedt op onpartijdige wijze en vindt plaats op 4 november.

3.5 De Prijzen worden eind november toegestuurd aan de prijswinnaars. Indien prijzen om welke reden dan ook niet aan een prijswinnaar kunnen worden uitgekeerd, behoudt Blink Media zich het recht om een nieuwe prijswinnaar te trekken.

3.6 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.

3.7 EHL keert slechts één fiets per e-mailadres dan wel woonadres uit.

3.8 Over de uitslag van de acties kan niet worden gecorrespondeerd.

3.9 Blink Media is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport). Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met prijzen wordt betaald, komt voor rekening van Organisator. 3.10 Iedere Winnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto's kunnen door EHL worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.

4. Persoonsgegevens

4.1 Het verstrekken van de persoonsgegevens is noodzakelijk om aan de Winactie te kunnen deelnemen. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van de Winactie en de daaruit voortvloeiende prijsuitreiking.

4.2 De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van Blink Media.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Deelname aan de Actie is op eigen risico.

5.2 EHL en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uitgereikte prijzen. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor risico van de winnaar/gebruiker.

5.3 EHL is niet aansprakelijk voor de opgave door de Deelnemer van verkeerde gegevens, voor eventueel verloren gegane inschrijvingen of andere wijze van verlies van dergelijke gegevens.

5.4 Organisator behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. Organisator kan in voorkomend geval een alternatieve prijs toekennen.

6. Toepasselijk recht

6.1 Op deze spelvoorwaarden en de Winactie en alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2 Over de uitslag van de Winactie kan niet worden gecorrespondeerd. In gevallen waarin de Spelvoorwaarden niet voorzien, beslist EHL.

6.3 Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de Klantenservice via: 073 – 850 0064 of per e-mail via: echteheldenlezen@blink.nl. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.

Even geduld a.u.b.

Verder winkelen
Naar kassa en afrekenen
Verder winkelen
Naar kassa en afrekenen